Poslovno svetovanje

V visokem poslovnem svetu se stvari dogajajo zelo hitro. Na ravni globalnega trga je vsaka malenkost pomembna, saj je lahko sklenitev nekega posla v slabem trenutku precej pogubna. To je svet velike konkurence, kjer so vsi dobri in zato je izbira pravega trenutka mnogokrat odločilna. Poslovna astrologija predlaga pravi trenutek, najugodnejši čas za začetek natanko določenih aktivnosti (npr. datum ustanovitve podjetja, začetek poslovanja, zagon projekta, začetek poslovnega sodelovanja, podpis pogodb in dogovorov). Pri začetku novih projektov je treba upoštevati rastočo Luno, za pomembne sestanke izbiramo dobro aspektiranega Merkurja, za dolgoročnost pogodb poskrbi pravilni položaj Saturna, za pravne pogodbe Jupiter...

Redno poslovno svetovanje opravljam že vrsto let, za srednja in velika podjetja, opravljam pregled in analizo učinkov pomembnih odločitev, ter mesečni razvoj. Pomembna je dejavnost podjetja, saj ima vsaka dejavnost specifične ključne planete, katere spremljamo skozi čas in na podlagi tega določam mesečne urnike. Z analizo in svetovanjem za vaše podjetje lahko odkrijemo dober projekt, ki poveže med sabo. V analizi opišem vizijo prihodnosti ter načrt za dobro motivirano in povezano ekipo za uspešno delo. Napovedi poslovne astrologije upoštevajo mesečno gibanje planetov ter s tem povezane krivulje uspešnosti. Napoved naredim za vsak dan posebej, kar je običaj pri podjetjih, s katerimi sodelujem. Dnevne usmeritve so izdelane posebej za vaše podjetje.

Nudim vam več različnih storitev poslovnega svetovanja.
 


Podatki, ki jih potrebujem;

  1. Datum in kraj ustanovitve firme - ure se ne upošteva
  2. Datum, uro in kraj rojstva ustanovitelja
  3. Dejavnost podjetja


Za poglobljeno študijo potrebujem še:
 


Kontakt:
041 733 372
skypename: barbia6
info@astrogaia.net
 


Gaia Astrology
http://astrogaia.net/article.php/poslovnosvetovanje